top of page

Tervezés, engedélyeztetés

 • előzetes vizsgálatok, EKHE-engedélykérelmek, környezeti hatásvizsgálatok készítése

 • környezetvédelmi tervfejezet készítés

 • környezetrendezési terv készítés

 • tényfeltárási dokumentációk, műszaki beavatkozási tervek készítése

 • állapotfelmérések (zaj- és rezgés mérés, immisszió mérés, talaj- talajvíz mintavételezés) koordinálása, szakvélemény készítése

 • vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélykérelmek összeállítása

 • légszennyező pontforrás engedélykérelmének összeállítása

 • tervezési feladatok ellátása (környezettervezés, vízilétesítmények tervezése)

Szakértés

 • szakvélemények, állásfoglalások készítése

 • pályázatokhoz kapcsolódó műszaki szakértői feladatok ellátása (pályázat szakmai tartalmának összeállítása)

 • megvalósíthatósági tanulmányok készítése

 • közreműködés engedélyezési eljárások lebonyolításában

Tanácsadás

 • hatósági előírásokból adódó bevallási, adatszolgáltatási, mintavételi és egyéb kötelezettségek teljes körű ügyintézése

 • környezetvédelmi beruházásokkal összefüggő projektmenedzsment feladatok ellátása

bottom of page