top of page

Beruházás lebonyolítás

  • szerződések előkészítése

  • döntéselőkészítő dokumentációk készítése

  • tervezési, engedélyezési folyamatok koordinációja

  • hatósági eljárások lefolytatása, közreműködés az engedélyek megszerzésében

  • költségvetési kiírások, tenderdokumentációk készíttetése

  • közreműködés a kivitelező kiválasztásában

Projekt menedzsment

  • műszaki és pénzügyi ütemtervek készítése

  • előrehaladási jelentések készítése

  • beruházó érdekeinek érvényesítése

  • kapcsolattartás és koordináció a projekt résztvevői között (beruházó, kivitelező, hatóság, egyéb szereplők)

bottom of page